Anatomy for strength and fitness training for women的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Anatomy for strength and fitness training for women'的所有版本
格式
縮小搜尋範圍
年份
語種
顯示的版本共有18種,這裏是1 - 10
檢視結果的第一頁首頁  檢視結果的前一頁前頁  1  2  下頁檢視結果的下一頁   尾頁檢視結果的最後一頁
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Nv xing yun dong jie pou xue : shen zhan yu ti... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  打印圖書
中文
2021
Chu ban
 
Xinbei Shi : Feng shu fang wen hua
 
2. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  電子書 : 文獻
英語
2016
 
[United States] : IMM Lifestyle, Made available through hoopla
 
3. Anatomy for Strength and Fitness Training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  電子書 : 文獻
英語
2016
 
La Vergne : Fox Chapel Publishing
 
4. Nü xing xing ti yu jian mei xun lian tu jie 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella; Zhenhua Li; Yun Tian
  電子書 : 文獻
中文
2012
Di 1 ban
 
山东科学技术出版社, Jinan Shi : Shandong ke xue ji shu chu ban she
 
5. Nü xing xing ti yu jian mei xun lian tu jie 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella; Zhenhua Li; Yun Tian
  打印圖書
中文
2012
Di 1 ban
 
山东科学技术出版社, Jinan Shi : Shandong ke xue ji shu chu ban she
 
6. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  打印圖書
英語
2008
 
New York McGraw-Hill
 
7. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella; James Berrangé; Evan Oberholster
  打印圖書
英語
2008
 
London : New Holland
 
8. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  打印圖書
英語
2008
1st McGraw-Hill ed
 
New York, NY : McGraw-Hill
 
9. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella
  打印圖書
英語
2008
 
New York : McGraw-Hill
 
10. Anatomy for strength and fitness training for... 作者: Mark Vella
作者: Mark Vella; James Berrangé;
  打印圖書
英語
2008
1. McGraw-Hill ed
 
New York, NY : McGraw-Hill
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.