Hundert Jahre Einsamkeit : Roman的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Hundert Jahre Einsamkeit : Roman'的所有版本
格式
显示的版本共有1485 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  3  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Cent ans de solitude : roman 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Claude Durand
  打印图书 : 小说
法语
2020
Edition collector 50 ans
 
Paris : Editions du Seuil
 
2. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Luisa Rivera
  打印图书 : 传记 : 小说
西班牙语
2020
Primera edición
 
Barcelona, España Penguin Random House Grupo Editorial
 
3. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书
西班牙语
2019
Octava reimpresión
 
Barcelona Debolsillo
 
4. Cent ans de solitude : roman 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Claude Durand; Carmen Durand
  打印图书
法语
2019
 
Paris : Editions du Seuil
 
5. Hundert Jahre Einsamkeit Roman 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Dagmar Ploetz
  打印图书
德语
2019
Lizenzausgabe
 
Frankfurt am Main Fischer Taschenbuch
 
6. Cent´ anni di solitudine 著者: Gabriel ( García Márquez
著者: Gabriel ( García Márquez; Ilide ( Carmignani
  打印图书 : 小说
意大利语(Italian)
2019
Nuova edizione
 
Milano : Mondadori
 
7. Cem anos de solidão 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Eric Nepomuceno
  打印图书 : 小说
葡萄牙语
2019
 
Rio de Janeiro : Editora Record
 
8. Cent ans de solitude : roman 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Claude Durand; Carmen Durand; Vincent Message
  打印图书 : 小说
法语
2019
 
Paris : Points
 
9. Cien años de soledad 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez
  打印图书 : 传记 : 小说
西班牙语
2019
 
Barcelona : Debolsillo
 
10. Trăm năm cô đơn 著者: Gabriel García Márquez
著者: Gabriel García Márquez; Trung Đức Nguyễn; Đình Lợi Phạm; Quốc Dũng Nguyễn
  打印图书 : 小说
越南语(Vietnamese)
2018
 
Hà Nội [Vietnam] : Nhà xuất bản
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.