Hundert Jahre Einsamkeit : Roman的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Hundert Jahre Einsamkeit : Roman' > '2000'的所有版本
格式
顯示的版本共有45種,這裏是1 - 10
檢視結果的第一頁首頁  檢視結果的前一頁前頁  1  2  3  下頁檢視結果的下一頁   尾頁檢視結果的最後一頁
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Cien años de soledad 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez
  打印圖書  
2000s
4a ed
 
Barcelona : Bruguera
 
2. Cien años de soledad 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; Jacques Joset
  打印圖書 : 小說
西班牙語
2000
10a ed
 
Madrid : Ed. Cátedra
 
3. Cien anos de soledad 作者: Gabriel Garcia Marquez
作者: Gabriel Garcia Marquez
  打印圖書 : 小說
西班牙語
2000
 
Barcelona : Plaza & Janes
 
4. Trăm năm cô đơn : tiẻ̂u thuyé̂t 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; Quó̂c Dũng Nguyẽ̂n; Trung Đức Nguyẽ̂n; Đình Lợi Phạm
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
2000
In là̂n thứ 4
 
Hà Nội : Văn học
 
5. Paengnyŏn tongan ŭi kodok 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; Chŏng-hyo An; Uk-tong Kim
  打印圖書 : 小說
韓文(Korean)
2000
2-p'an
 
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Munhak Sasangsa
 
6. Cien años de soledad 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez
  打印圖書 : 小說
西班牙語
2000
 
México, D.F. : Diana
 
7. Un veac de singuratate : [roman] 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; Mihnea Gheorghiu
  打印圖書
羅馬尼亞語(Romanian)
2000
 
Bucuresti : RAO
 
8. Tram nam co don : tieu thuyet 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; Trung Duc Nguyen; Dinh Loi Pham; Quoc Dung Nguyen
  打印圖書 : 小說
越南文(Vietnamese)
2000
Tai ban
 
Ha Noi : Van Hoc
 
9. Sto let odinočestva : romany 作者: Gabriel' Garsia Markes
作者: Gabriel' Garsia Markes; M I Bylinkinaja
  打印圖書
俄語
2000
 
Sankt-Peterburg : Izd. Azbuka
 
10. Sto let odinočestva : romany 作者: Gabriel García Márquez
作者: Gabriel García Márquez; N Butyrinja
  打印圖書
俄語
2000
 
Moskava : Izdat. Eksmo-press
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.