Den lille prins的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Den lille prins' > '2017' > '英语'的所有版本
格式
显示的版本共有16 种,这里是1 - 10
查看结果的第一页首页  查看结果的前一页前页  1  2  下页查看结果的下一页   尾页查看结果的最后一页
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  电子图书 : 文献 : 小说 : 少年观众
英语
2017
 
New Delhi : Pan Macmillan India
 
2. The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  打印图书 : 少年观众
英语
2017
 
London : Egmont
 
3. Xiao wang zi = The little prince 著者: Shengaikesupeili
著者: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili
  打印图书
中文
2017
Di 1 ban
 
人民日报出版社, Beijing : Ren min ri bao chu ban she
 
4. Principito 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  打印图书
英语
2017
 
Verbum
 
5. Little Prince. 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  电子图书 : 文献 : 小说
英语
2017
 
Babelcube Inc.
 
6. The Little Prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  电子图书 : 文献 : 小说 : 少年观众
英语
2017
 
London : Arcturus
 
7. The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry
  打印图书 : 小说
英语
2017
 
London : Arcturus Publishing Limitid
 
8. Xiao wang zi = The little prince : ying han shuang... 著者: Sheng-Ai-Ke-Su-Pei-Li., (fa)
著者: (法) 圣埃克苏佩里. Sheng-Ai-Ke-Su-Pei-Li., (fa); Mingjiu Liu
  打印图书 : 小说
中文
2017
Di 1 ban
 
北京工业大学出版社, Beijing : Beijing gong ye da xue chu ban she
 
9. The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry; Stacy Schiff; Christine Nelson; Folio Society (London, England)
  打印图书
英语
2017
 
London : The Folio Society
 
10. The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry; Sam Sloan
  book_largeprint : 小说
英语
2017
Large print ed
 
Lexington, KY : CreateSpace
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.