Napoca : 1880 de ani de la începutul vieții urbane的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Napoca : 1880 de ani de la începutul vieții urbane'的所有版本
格式
縮小搜尋範圍
年份
  • 1999
語種
  • 羅馬尼亞語(Romanian)
顯示的版本共有4種,這裏是1 - 4
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版
1. Napoca : 1880 de ani de la începutul vieții... 作者: D Protase
作者: D Protase; Dan Brudașcu;
  打印圖書 : 會議刊物
羅馬尼亞語(Romanian)
1999
 
Cluj-Napoca, România : Redacția Publicațiilor Primăriei Municipiului Cluj-Napoca
 
2. Napoca : 1880 de ani de la începutul vieţii... 作者: Dumitru Protase
作者: Dumitru Protase; Dan Brudaşcu;
  打印圖書
羅馬尼亞語(Romanian)
1999
 
Cluj-Napoca : [s.n.]
 
3. Napoca : 1880 de ani de la începutul vieţii... 作者: Dan Brudaşcu
作者: Dan Brudaşcu; D Protase;
  打印圖書 : 會議刊物
羅馬尼亞語(Romanian)
1999
 
Cluj-Napoca : Redacia publicaiilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca
 
4. Napoca : 1880 de ani de la începutul vieţii... 作者: Dumitru Protase
作者: Dumitru Protase; Dan Brudaşcu;
  打印圖書
羅馬尼亞語(Romanian)
1999
 
Cluj-Napoca : [s. n.]
 
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.