El principito的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'El principito' > '中文' > '英语' > '中文' > '英语' > '1998'的所有版本
显示的版本共有1 种,这里是1 - 1
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版
1. Xiao wang zi = The little prince 著者: Antoine de Saint-Exupéry
著者: Antoine de Saint-Exupéry; Shuzhen Li
  打印图书 : 小说
中文
1998
 
九儀出版社, [Tai-]bei shi : Jiu yi chu ban she
 
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.