Formatos y ediciones de El principito [WorldCat.org]
omitir hasta el contenido
Desplegando todas las ediciones para 'El principito' > 'Chino (chi)' > '2017'
Formato
Se muestran las ediciones 1 - 10 de 29
Ver la primera página de resultadosPrimera  Ver la página anterior de resultadosAnt  1  2  3  SiguienteVer la página siguiente de resultados   ÚltimaVer la última página de resultados
Seleccionar todo Borrar todo
      Título / Autor Tipo Idioma Fecha / Edición Publicación
1. Xiao wang zi = The little prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Xuezhi Song
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
江苏人民出版社, Nanjing : Jiang su ren min chu ban she
 
2. Xiao wang zi = The little prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Hongchang Cai
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
外文出版社有限责任公司, Beijing : Wai wen chu ban she you xian ze ren gong si
 
3. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Sifan Mei
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
浙江人民美术出版社, Hang zhou : Zhe jiang ren min mei shu chu ban she
 
4. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili, (fa)
Autor: (法) 圣埃克苏佩里 Shengaikesupeili, (fa); Yunhong Liu
  Libro impreso : Ficción : Escuela primaria
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
南京大学出版社, Nan jing : Nan jing da xue chu ban she
 
5. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Autor: 圣修伯里, 安东尼, 1900-1944, author. Antoine de Saint-Exupéry
  Libro impreso : Ficción
Chino (chi)
2017
Chu ban
 
玲子传媒私人有限公司, Xinjiapo : Ling zi chuan mei si ren you xian gong si
 
6. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Zhenni Lin
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
译林出版社, Nanjing : Yi lin chu ban she
 
7. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Cai Shu
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
浙江文艺出版社, Hang zhou : Zhe jiang wen yi chu ban she
 
8. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Sheng ai ke su pei li.
Autor: 圣埃克苏佩里. Sheng ai ke su pei li.; Yunhong Liu
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
南京大学出版社, Nanjing : Nan jing da xue chu ban she
 
9. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Yumin Li
  Libro impreso
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
天津人民出版社, Tianjin : Tian jin ren min chu ban she
 
10. Xiao wang zi = The little prince : ying han shuang... Autor: Sheng-Ai-Ke-Su-Pei-Li., (fa)
Autor: (法) 圣埃克苏佩里. Sheng-Ai-Ke-Su-Pei-Li., (fa); Mingjiu Liu
  Libro impreso : Ficción
Chino (chi)
2017
Di 1 ban
 
北京工业大学出版社, Beijing : Beijing gong ye da xue chu ban she
 
Cerrar ventana

Inicie una sesión con WorldCat 

¿No tienes una cuenta? Puede fácilmente crear una cuenta gratuita.