Formatos e Edições deEl principito [WorldCat.org]
pular para conteúdo
Exibir todas as edições para'El principito' > '2015' > 'Chinês'
Formato
Exibindo Edições 1 - 10 de 41
Ver a primeira página de resultadosPrimeiro  Ver a página anterior de resultadosAnt  1  2  3  PróximaVer a próxima página de resultados   ÚltimoVer a última página de resultados
Selecionar Todos Limpar Tudo
      Título / Autor Tipo Idioma Data / Edição Publicação
1. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine 1900-1944. Shengaikesupeili; Ji Xiao
  Imprimir livro
Chinês
2015
Di 1 ban
 
吉林出版集团有限责任公司, Zhangchun : Ji lin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si
 
2. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine, 1900-1944. Shengaikesupeili; Niunai Bianzhi
  Imprimir livro
Chinês
2015
Di 1 ban
 
长江出版社, Wuhan : Zhang jiang chu ban she
 
3. Xiao wang zi = The Little Prince Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Autor: Antoine de Saint-Exupéry; Laihan Nan
  Imprimir livro : Ficção : Público juvenil
Chinês
2015
Di 1 ban
 
长江少年儿童出版社, Wuhan Chang Jiang shao nian er tong chu ban she
 
4. Xiao wang zi = The little prince Autor: Shengaixiuboli.
Autor: 圣艾修伯里 De Saint-Exupéry, Antoine. Shengaixiuboli.; Ainong Ma
  Imprimir livro
Chinês
2015
Di 1 ban
 
中国国际广播出版社, Beijing : Zhong guo guo ji guang bo chu ban she
 
5. Xiao wang zi = The little prince Autor: Shengaikesupeili., (fa)
Autor: (法) 圣埃克苏佩里, 安东尼·德. Shengaikesupeili., (fa); Ping Peng
  Imprimir livro : Ficção : Ensino fundamental
Inglês
2015
Di 1 ban
 
中国宇航出版社, Beijing : Zhongguo yu hang chu ban she
 
6. Xiao wang zi = Le Petit prince Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Autor: Antoine de Saint-Exupéry; Hong Huang
  Imprimir livro : Ficção
Chinês
2015
Di 1 ban
 
作家出版社, Beijing : Zuo jia chu ban sha
 
7. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine, 1900-1944. Shengaikesupeili; Zhiguang Wang
  Imprimir livro
Chinês
2015
Di 1 ban
 
北京联合出版公司, Beijing : Bei jing lian he chu ban gong si
 
8. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Shengaikesupeili
Autor: 圣埃克苏佩里 De Saint-Exupéry, Antoine, 1900-1944. Shengaikesupeili; Sifan Mei, Nü
  Imprimir livro
Chinês
2015
Di 1 ban
 
中央广播电视大学出版社, Beijing : Zhong yang guang bo dian shi da xue chu ban she
 
9. Xiao wang zi = Le petit prince Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Autor: 圣-埃克苏佩里, Antoine de, 1900-1944, author. Antoine de Saint-Exupéry; Xiaoxian Zhang
  Imprimir livro : Ficção : Público juvenil
Chinês
2015
Di 1 ban
 
湖南文艺出版社, Changsha : Hunan wen yi chu ban she
 
10. <>. Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Autor: 聖艾修伯里 (Saint-Exupéry, Antoine de) Antoine de Saint-Exupéry;
  Imprimir livro : Ficção
Chinês
2015
 
寂天文化,
 
Fechar Janela

Por favor, conecte-se ao WorldCat 

Não tem uma conta? Você pode facilmente criar uma conta gratuita.