Предисловие by TIMN [WorldCat.org]
skip to content


Zahalʹne movoznavstvo : pidručnyk

by Mychajlo P Kočerhan

  Print book

Предисловие   (2013-04-17)

Good

User profile avatar
by TIMN

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання,
місце загального мовознавства у системі наук про мову, 
основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, 
взаємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення,
фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та
проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, 
суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, 
національно-етнічні особливості буття мови, а також методи і 
прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю
другого видання підручника є висвітлення розвитку 
лінгвістичної думки від початків до XXI ст., утвердження 
мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних 
напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають
обличчя сучасної мовознавчої науки.
Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, 
предметний покажчики, покажчик мов, короткий словник 
лінгвістичних термінів.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Was this review helpful to you?     

Flag as Inappropriate; Flag as Inappropriate
Close Window

Please sign in to WorldCat 

Don't have an account? You can easily create a free account.